skip to Main Content

In 2005 heeft Peter Baldé het ACT-EMDRcentrum opgericht als opleidingsinstituut voor professionals in de GGZ.

Peter Baldé is GZ-psycholoog, ACT- en EMDR-docent/trainer.
Judith Buitenhek-van Schooten is GZ-psycholoog, Lichaamsgericht Werkend Register-psycholoog NIP, EMDR-docent/trainer.
Arno Engers is psycholoog, ACT- en EMDR docent/trainer
Ingrid Krapels-Sinjorgo is GZ-psycholoog en Registerpsycholoog NIP, EMDR-docent/trainer

Tot op heden hebben we meer dan 5000 cursisten kunnen inspireren tot het werken met deze methodieken.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT – spreek uit als één woord) is een vorm van cognitieve gedragstherapie die aan het eind van de 20ste eeuw is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven C. Hayes.

Kern van ACT is de filosofie dat zinvolle actie het leven verrijkt en dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. Daarom leren mensen bij ACT om

  • bewust te  handelen naar hun waarden, en
  • zaken te accepteren die ze minder kunnen beïnvloeden, zoals hun emoties en gedachten.

> Lees meer

EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) is de verzamelnaam voor een aantal procedures die herinneringen aan schokkende of krenkende ervaringen verwerken. Therapeuten gebruiken EMDR als deze herinneringen leiden tot een verminderde kwaliteit van leven. Zij passen EMDR ook toe bij disfunctionele toekomstgedachten.

EMDR is effectief bij post traumatische stresstoornissen (PTSS) en kan ook helpen bij uiteenlopende andere psychische klachten als faalangst, spanningen, somberheid, negatief zelfbeeld en burn-out.

> Lees meer

Back To Top